MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Z Mnichovic na Sázavský klášter

Město Mnichovice, KČT Říčany a Sázavský klášter pořádají v sobotu 12.7.2014 od 8.00 hod k výročí 880 let od založení města Mnichovice (sázavskými mnichy) turistickou pouť z Mnichovic na Sázavský klášter.

 

Začátek turistické pouti :
pro pěší turisty v 8.00 hod. 
pro cykloturisty  v 10.00 hod. na železniční
zastávce v Mnichovicích.

Na trasu je možné se připojit: v Čerčanech, Mirošovicích, Senohrabech, Hvězdonicích,

Choceradech podle popisu a délky trasy

 

Cíl turistické pouti : Sázavský klášter – nádvoří od 12.00 hod. do 16.00 hod.

 

V cíli  : každý  účastník turistické pouti  (turista i cykloturista) obdrží pamětní list, pamětní razítko a nápoj.
U  příležitosti této  turistické pouti bude poutníkům po předběžné rezervaci na tel. +420 327 321 177 nebo emailu
sazava@npu.cz umožněn výstup na neorenesanční vyhlídkovou věž kláštera  se symbolickým vstupným.


Možnost občerstvení v restauracích po trase!!!

Popis a délka  tras:

 

Vysvětlivky: Turistická značka (TZ) -  červená (ČTZ)-  zelená (ZTZ)-  žlutá (ŽTZ)-  modrá (MTZ)


Z Mnichovic  22 km


Mnichovice  žel.st. - ČTZ 0,5 km– Mnichovice Božkov –  cyklotrasa 0022 3 km Mirošovice – Mirošovice žel.zast. rozcestí tur. zn. -  ŽTZ  1 km na rozc. Hubačov – ZTZ  1,5 km do Senohrab žel.st. -  ZTZ+MTZ 1 km na rozc. Hrušov – MTZ  1,5 km k řece Sázavě, napojení na ČTZ – podél Sázavy po ČTZ  13,5 km přes Hvězdonice,  Poddubí rozc.,  Chocerady kostel rozc.,  Kloučky chat.osada rozc., Na Marjánce,  hradiště Černé Budy,  sv. Anna,  Sázava klášter


Z Čerčan   19 km


Čerčany rozc.před žel.st. – ČTZ -  Sázava klášter 19km


Z Mirošovic  18,5 km


Mirošovice žel.st. ŽTZ Hubačov 1km – Hubačov ZTZ Senohraby žel.st. 1,5km - Senohraby rozcestí před žel.st. MTZ společně se ZTZ Hrušov 1km – Hrušov MTZ k Sázavě 1,5km – rozcestí u Sázavy ČTZ Sázava klášter 13,5km


Ze Senohrab  16 km


Senohraby rozcestí před žel.st. MTZ společně se ZTZ Hrušov 1km – Hrušov MTZ k Sázavě 1,5km – rozcestí u Sázavy ČTZ Sázava klášter 13,5km


Z Hvězdonic  12 km


Hvězdonice žel.st. ŽTZ přes lávku přes Sázavu k rozcestí s tur.zn. 0,7km – rozc.u Sázavy ČTZ Sázava klášter 11km


Z Chocerad  9 km


Chocerady žel.st. ŽTZ 0,5km – Chocerady rozc.tur.zn. -  ČTZ Sázava klášter 8,5km