MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Setkání starostů středočeských obcí

PREZENTACE o dotacích ke stažení!
S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn nejen v našich osobních životech, ale i v regionu.  Místní akční skupina MAS Říčansko společně se Sdružením místních samospráv ČR aktivně pracují na projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ", proto uspořádali středočeské setkání starostů s názvem „Evropské fondy po lopatě", které proběhlo ve středu 21. ledna 2015 v prostorách pražského hotelu Dorint Don Giovanni.

 

V příjemné atmosféře zaznělo moře zkratek i pravidel např. MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ. Tyto zkratky s sebou přináší operační programy, ze kterých zanedlouho bude moci náš region MAS Říčansko čerpat finanční prostředky nového programovacího období a zvelebovat naše obce. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost byla věnována místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. Pozvání přijal i hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera a poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová, kteří přispěli přínosnými informacemi. Z úst odborného garanta projektu a místopředsedy SMS ČR Ing. Radima Sršně, Ph.D zaznělo: „Koncept místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova".

 

Autor: MAS Říčansko a SMS ČR

Prezentace: