MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice v Říčanech

Projekt rekonstrukce centrálních ulic Říčan, kterého je MAS Říčansko o.p.s. partnerem, probíhá podle schváleného harmonogramu, vzhledem k rychlejšímu postupu výměny vodovodu se práce mírně urychlí a II. etapa rekonstrukce začne dokonce o týden dřív.


Zhotovitel stavby, firma Porr, a.s. zahájila rekonstrukci klíčových komunikací ve městě 3. března. V prvním týdnu se při lokálních odstávkách dodávek vody vyměnily vodovodní armatury v křižovatkách Štefánikova – Rýdlova a Štefánikova – Politických vězňů. Zároveň došlo ke zřízení provizorního povrchového vodovodu, který slouží k zásobování odběratelů vody ve Štefánikově ulici po dobu rekonstrukce. Následně začala subdodavatelská firma 1.Sčv vyměňovat původní vodovodní řad za nové trubky z tvárné litiny.

Po ukončení prací na armaturách se pro plný provoz dočasně otevřely obě zmíněné křižovatky. Ty se opět uzavřou na dobu cca 14 dní na konci června, kdy se bude pokládat ve Štefánikově ulici nový živičný povrch.

"V současnosti ve Štefánikově ulici začíná stavební firma odtěžovat podloží komunikace a následně bude pokládat jednotlivé konstrukční vrstvy pro novou vozovku. V zájmu bezpečnosti prosíme všechny občany, aby respektovali zákazy vstupu na staveniště. Celá ulice je nyní kompletně uzavřena, mimo přístupový koridor k Poliklinice Říčany ze Sokolské ulice a k lékárně Dr. Max z ulice 17. listopadu," upozorňuje Dominik Landkammer z oddělení investic města.

Druhá etapa začne o týden dříve

"Jsem velmi rád, že práce postupují neuvěřitelně rychle, přestože rekonstrukce na Štefánikově ulici se zkomplikovala kvůli nekvalitnímu podloží. Koordinátoři projektu i pracovníci na stavbě tuto situaci operativně řeší," říká starosta Říčan Vladimír Kořen.

Rekonstrukce vodovodu pokračuje velkou rychlostí, proto se ihned po ukončení prací ve Štefánikově ulici technika přesune na druhou etapu, která bude zahájena oproti původnímu plánu o týden dříve.

"15. dubna se uzavře ulice Rýdlova od křižovatky s ulicí 5. května směrem k železničnímu mostu včetně křižovatky Smiřických – Politických vězňů – Rýdlova. Od 25. dubna bude křižovatka Smiřických – Politických vězňů pro dopravu otevřena a nadále zůstane neprůjezdný jen uvedený úsek Rýdlovy ulice," upřesňuje další fázi prací Dominik Landkammer.

II. etapa rekonstrukce by měla být ukončena 18. května. Poté bude tato část Rýdlovy dočasně otevřena a stavební stroje se sem vrátí opět v srpnu, kdy dojde k výměně povrchu vozovky a chodníků.

V následující III. etapě se práce přesunou do zbývajícího úseku Rýdlovy ulice, tj. od křižovatky Rýdlova-Štefánikova po křižovatku Rýdlova – 5. května.

"Omlouváme se za dočasné zhoršení podmínek v okolí stavby," zakončuje Dominik Landkammer.

 

Tisková zpráva města Říčany