MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Projekt MAS Říčansko z OPTP ukončen

MAS Říčansko o.p.s. úspěšně dokončila projekt z OPTP jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj a zprostředkujícím subjeketem Centrum pro regionální rozvoj, a který realizovala od ledna 2014 do konce srpna 2014. Výstupem projektu zaměřeného na tvorbu kvalitních integrovaných strategií pro období 2014 - 2020 je strategický dokument, který můžete připomínkovat. Ke stažení ve formě PDF.