MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Právě probíhají Kulaté stoly pro starosty obcí

MAS Říčansko uspořádalo snídani starostů v úterý 17.března 2015 v nádherných prostorách kaple Olivovny. V rámci setkání proběhla i prezentace projektu SMS ČR.

 

Sdružení místních samospráv (SMS ČR) ve spolupráci se 73 místními akčními skupinami z 10 krajů České republiky aktivně pracuje na projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. V těchto dnech do 27. února 2015 pořádají místní akční skupiny (MAS)  tvz. Kulaté stoly pro starosty obcí. Jejich smyslem je nejen představit projekt jako takový, ale i analyzovat stav dosavadní úrovně spolupráce obcí na platformě MAS a hledat nová řešení v oblasti součinnosti veřejné správy a místní komunity. Projektoví manažeři prezentují svým starostům dosavadní výsledky a seznamují je s provedenými analýzami, které byly vypracovány na níže uvedená témata

 

Analýza místní samosprávy na území MAS po komunálních volbách 2014

Hodnocení informačních toků mezi MAS a zapojenými obcemi

Monitoring problémových aspektů výkonu veřejné správy

Teze k výběru témat spolupráce na území MAS

 

V rámci kulatých stolů probíhá i neformální diskuze mezi starosty obcí, zástupci MAS i SMS ČR. Z úst tajemníka projektu Mgr. Tomáše Chmely zaznívá otázka směřovaná ke starostům obcí:" Jaké jsou vaše největší překážky ve výkonu veřejné správy a jak vám s těmito problémy v budoucnu může MAS pomoci?", která obvykle rozproudí debatu. Vedle toho probíhá i sběr informací a příkladů dobré praxe z vedení obcí, z nichž by měly vzniknou podněty pro tvz. Kuchařku dobrých nápadů ČR a EU, která bude nápomocna starostům při řešení situací a problémů. Jak říká odborný garant projetu Ing. Radin Sršeň, Ph.D.: „Nechme se inspirovat tím, co již v nějaké obci dobře funguje, spolupracujme a používejme zdravý selský rozum."