MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Nová předsedkyně správní rady

Správní rada MAS Říčansko má od poloviny února novou předsedkyni. Je jí Ing.Helena Lacinová ředitelka Thermo Electron a.s. v Mukařově. Paní Lacinová byla přítomna od počátku tvoření MAS Říčansko a od jejího založení byla členskou správní rady. Pod jejím novým vedením se správní rada dohodla na rozšíření projektových služeb organizace a na prohlubování partnerství. Kromě výzev z PRV osy LEADER, které probíhají od minulého roku, projektoví manažeři MAS vytvářejí pro území kalendář dotačních titulů a konzultují záměry - včetně vyhledávání vhodného financování (z evropských i národních programů). MASka dále připravuje vzdělávací semináře a bude organizovat a spoluvytvářet společenské aktivity. V roce 2009 je naším cílem také propojování především neziskových organizací do funkčních partnerství.