MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Aktuality k příjmu žádostí

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ VÝZVY 1/2014 JE VE ČTVRTEK 13.2.2014 A V PÁTEK 14.2.2014 OD 9.00 DO 16.00 V KANCELÁŘI MAS ŘÍČANSKO (Olivova 224, Říčany u Prahy).

Doporučujeme se objednat na konkrétní hodinu!

  • Přijímáme pouze kompletní žádosti se všemi povinnými přílohami.
  • Odevzdávají se: 1x originál, 2x kopie a 1x CD-R/ DVD (nahraná min. žádost a rozpočet).
  • Upozorňujeme, že žádost podepisuje přímo před zraky pracovníka MAS statutární zástupce žadatele (dle stanov; v případě, že jménem organizace jedná více osob, podepisují všichni pověření!).
  • Pokud se statutární zástupce nemůže dostavit, lze přijmout žádost s ověřenými podpisy (na každé straně žádosti) a plnou mocí pro zástupce, který žádost doručí (v origiále).