MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

POZOR Oprava tiskové chyby!!!

Vážení přátelé a příznivci Říčanska, v březnovém časopisu Zápraží vyšlo chybné datum akce pro rodiny "POZNEJ SVOJI MASKU". Tato se koná o 2 měsíce později a to 15.KVĚTNA 2011 na říčanském Marvánku. Moc se na vás těšíme a za chybu se s redakcí Zápraží omlouváme!

Vycházky po staronových cestách-projekt spolupráce

V současné době MAS Říčansko o.p.s. spolu s Posázavím o.p.s. realizují projekt Vycházky po staronových cestách. Výsledkem projektu je vytvoření třech tématicky zaměřených vycházkových tra na území obou partnerů.  Více...

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JAKO JEDEN Z ČINITELŮ ROZVOJE VENKOVSKÉHO ÚZEMÍ

Venkovské oblasti představují podle metodiky OECD 99,37 % území ČR, žije v nich téměř
9 500 000 obyvatel a proto představují velký rozvojový potenciál. Právě prostřednictvím místních akčních skupin má být tento potenciál pomocí prostředků z Programu rozvoje venkova metodou LEADER využíván a rozvíjen. Více...

Vybrané projekty - Výzva 1/2011

Dne 12.2.2011 byly hodnoceny všechny přijaté projekty do výzvy MAS č. 1/2011. Programový výbor dne 15.2.2011 potvrdil rozhodnutí Výběrové komise a zároveň se usnesl na navýšení alokované částky na 4 134 748,- Kč z nespotřebovaných peněz na projekty z předchozích let. Tímto rozhodnutím jsou doporučeny v plné požadované výši dotace tyto projekty: Více...

Veřejná prezentace projektů

Veřejná prezentace projektů Výzvy 1/2011 proběhne v sobotu 12.2.2011 od 9:00 do 11.15 v prostorách MAS Říčansko. Přijďte se podívat a poslechnout si, jaké záměry žadatelé podali a co našemu regionu projekty přinesou.

Říčansko opět v čele Středočeských MAS

Na krajském zasedání místních akčních skupin 4.2.2011 ve Slaném byl opět na dvouleté funkční období zvolen jako předseda sdružení MAS Středočeského kraje ředitel MAS Říčansko pan Vladimír Haš. Více...

Výzva 1 roku 2011 uzavřena

projekty vyzvyMAS Říčansko ukončilo v pondělí 31.1.2011 v 16.00 příjem žádostí do své první výzvy.
Celkem se sešlo 20 projektů ze 13 obcí našeho regionu.
Do Fiche 1 se zaměřením na cestovní ruch, téma naučné stezky, přišly 3 žádosti s celkovou sumou požadované dotace
1 333 949 Kč.
Do Fiche 4 se zaměřením na investice do obecní infrastruktury, téma volnočasové, sociální, sportovní služby a školství, bylo podáno 17 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci 14 716 937 Kč.

Kompletní přehled žadatelů a projektů naleznete zde.

Územní plánování - Partner zdárně dokončil projekt

MAS Servis Říčansko o.s., partnerská organizace zajišťující informační servis, vzdělávání a rozvoj zdravé občanské společnosti na Říčansku, úspěšně dokončil projekt Říčansko strategicky společně - územní plánování, přímé osy Programu rozvoje venkova - III.3.1.Vzdělávání. Projektu se ve 4 celodenních seminářích a dvou půldenních exkurzích zůčastnilo na 30 zástupců z řad obcí, místních sdružení i podnikatelů. Více...

Dálnice D3

Byla zveřejněna EIA -posouzení vlivů dálnice D3. Vlastní dokumentace je ke stažení na 

www.cenia.cz/eia. Je nutné věnovat tomuto posouzení zvýšenou pozornost, je tu možnost, že se vláda může k variantě Promika přiklonit.  Z hlediska vlivu na zdraví obyvatel vyšla Promika (varianta v blízkosti Říčan, Kunic, Velkých Popovic) sice hůře, ale celkový dokument vyznívá tak, že z pohledu EIA lze realizovat obě varianty. Touto dobou je možné vznášet připomínky. Je nutné se tím zabývat, neboť varianta kolem Jílového má mnohem více odpůrců. Více...

POSLEDNÍCH 6 DNÍ VÝZVY MAS!

Vyzva MAS RicanskoUpozorňujeme na blížící se termín uzavření výzvy MAS Říčansko 1/2011 a to v pondělí 31.1.2011 v 16.00 Výzva se týká Fiche 1 (cestovní ruch - naučné stezky) a Fiche 4 (investice do volnočasové, sociální, sportovní a školské obasti) a pouze obcí MAS Říčansko. 
Celé znění výzvy
Formuláře:
Fiche 1 - naučné pěší stezky, Fiche 4 - zázemí pro volnočasové aktivity, venkovské školy a sociální oblast. 

Obnova hasičské zbrojnice Struhařov

StruharovV rámci 9. Výzvy do Programu rozvoje venkova-Osa IV.Leader, vyhlášené v lednu loňského roku MAS Říčansko, o.p.s., byl projekt s názvem „Obnova hasičské zbrojnice zejména společenského sálu Struhařov“ úspěšný a v posledním čtvrtletí došlo k realizaci. Více...

Setkání starostů Říčanska

Zveme starosty, místostarosty a zastupitele obcí Říčanska (38 obcí od Průhonic po Pyšely - viz.mapka regionu) na setkání, které se koná v pátek 7.1.2011 od 8.30 do 10.00 v prostorách MAS Říčansko, Olivova 224, Říčany /budova ambulace Dětské léčebny, 1.patro./ Parkování v areálu. Více...

Klidné Vánoce a šťasný nový rok 2011!!!

Krasny novy rok 2011 preje MAS RicanskoDěkujeme vám za spolupráci a přejeme klidné svátky vánoční a šťasný a úspěšný rok 2011.

Tým MAS Říčansko - Vladimír Haš, Ludmila Třeštíková a Pavlína Filková se spolupracovníky

Výzva MAS Říčansko


NOVA VYZVA MAS RICANSKOMAS Říčansko o.p.s. vyhlašuje 
V souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, opatřením IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Výzvu č.1/2011 k předkládání projektů v rámci Fichí 1 a 4

Příjem žádostí od 20.12.2010 do 31.1.2011 do 16.00

Týká se obcí MAS Říčansko, viz MAPKA -Kraj obsluhovaný MAS Říčansko. Celé znění výzvyVíce...

Čertovský rej již podruhé


Na náměstí v Říčanech 5.prosince konal již tradiční Čertovský rej. Malí i velcí čertíci, ale také andělíčci, soutěžili o nejkrásnější masku. Mikuláš, který svou důstojností a laskavostí čerty zkrotil, měl těžkou volbu. Zamaskovaných dětí se totiž sešlo ze všech koutů kraje na tři sta! Více...

Zprávy SZIF

Státní zemědělský intervenční fond obdržel dne 19.11.2010 od ministerstva zemědělství informaci o alokaci pro místní akční skupiny podpořené v Programu rozvoje venkova ČR na rok 2011. Pro MAS Říčansko je připravena částka 8 767 454,- Kč. Více...

Nová výzva MAS se připravuje!

MAS Říčansko připravuje novou výzvu, která bude vyhlášena 20.12.2010 a potvrvá do 31.1.2011. Výzva se bude týkat

Fiche 1, která je určena na podporu místního cestovního ruchu - naučných stezek a Fiche 4, která je určena na rozvoj obcí - volnočasové aktivity vč.sportu, venkovské školy a sociální služby. Investiční záměry v rozsahu 50.tis - 2 mil Kč můžete zdarma konzultovat v kanceláři MAS Říčansko.

Schválené žádosti 10.kola PRV

Dotace PRV Leader

Přinášíme přehled schválených jarních žádostí (výzva 2/2010 MAS Říčansko) Více...

NOVÁ STŘECHA hospodářských budov ŘÍČANSKÉ FARY z LEADERU

Ricanska fara-strecha z PRV Leader MAS Ricansko

S radostí informujeme o dokončení realizace projektu z programu Leader 2010.  Jde o úspěch Římskokatolické farmosti Říčany u Prahy, která spolu s Arcibiskupstvím pražským připravila projekt na záchranu bývalé hospodářské budovy. Smlouva mezi Římskokatolickou farností Říčany u Prahy a Státním zemědělským intervenčním fondem o poskytnuté dotaci ve výši 956 511 Kč (90% z 1 062 790) byla podepsána 19. srpna 2010. Více...

Projekt na opravu komunikací ve Velkých Popovicích zahájen

Obci Velké Popovice se podařilo v roce 2010 uspět se žádostí o dotaci v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve Středočeském kraji. Projekt „Bezpečnost provozu na místních komunikacích ve Velkých Popovicích“  získal podporu ve výši  3 551 525 Kč. Stavba s rozpočtem 3 738 448 Kč byla zahájena v létě a ukončena bude na podzim. Obyvatelé obce se konečně dočkají opravy komunikací a chodníků, na které čekali dlouhých 30 let. Stavbu zahájila dodavatelská firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. (PSVS) již v červenci 2010.
Mgr. František Hotový, starosta Velkých Popovic

Předchozí stránka 1 ... 12 13 14 ... 17 Další stránka
327 příspěvků